• Communicatie

Doelgroepen & markten

Verhoog de impact van uw digitale schermen exponentieel, door ze optimaal in te zetten.  Digitale Signage heeft enorme mogelijkheden, maar er zijn evenveel valkuilen.  DOBIT kent die randvoorwaarden beter dan wie ook. Goede digitale communicatie stopt niet met de aankoop van een goed scherm.  Belangrijke vragen zijn o.a.:

Doelgroep

  • Wat wil ik bereiken
  • Wat is de doelstelling?
  • Wie is mijn doelgroep?
  • Welke content/inhoud is relevant?
  • Op welke locatie, hoogte, oriëntatie hang ik het scherm?
  • Wanneer toon ik welke inhoud?

 

 DOBIT helpt u om de meest aangepaste technologische middelen efficiënt in te zetten in

  • retail
  • openbare ruimtes
  • binnen uw onderneming

Niet de techniciteiten, maar uw specifieke doelstellingen vormen de basis van de communicatie.  DOBIT helpt uw bedrijf of departement om efficiënt te communiceren met uw doelgroep.  Onze strategieën zijn steeds custom- made: elke situatie is per slot van rekening anders.

Wij helpen bij het uitzetten van een complete analyse, staan u vervolgens bij in het maken van de juiste technologische keuzes om deze tot slot te implementeren en installeren volgens de gemaakte afspraken.  Na de roll-out helpen we u verder in het uitdiepen van uw strategie, het onderhoud van de systemen en we voorzien u van een regelmatige rapportage.